Links

Onderstaand een overzicht van interessante en informatieve links over mantelzorg.

Algemeen
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
www.leerlingbegeleiding.uwpagina.nl
www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies

Zorg van de Zaak Netwerk
Het Centrum Mantelzorg is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg en leefstijl met ruim 2750 medewerkers in dienst. Tot het netwerk behoren arbodiensten en expertisebedrijven bestaande o.a. uit bedrijfsmaatschappelijk werkers (GIMD), arbeidsdeskundigen en loopbaanadviseurs (Margolin), psychologen (Skils, Rodersana en Co-eur) en schuldhulpverleners (Grip). Kortom, organisaties die helpen om werknemers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van werknemers te verhogen. 
www.zorgvandezaak.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Deze wet wordt door de gemeenten uitgevoerd en kan dus per gemeente verschillen.
www.info-wmo.nl

Centrum Inicatiestelling (CIZ)
Wie aanspraak wil maken op voorzieningen uit de AWBZ, zoals persoonlijke verzorging of verpleging, kan een aanvraag indienen bij het CIZ. Het CIZ stelt vast welke zorg nodig is en voor hoe lang.
www.ciz.nl

Kennisdossier: Mantelzorg en Aansprakelijkheid (A.I.C.)
Het Aansprakelijkheid Informatie Centrum (A.I.C.) heeft een kennisdossier, waarin zich tevens een dossier 'Mantelzorg & Aansprakelijkheid' bevindt. Het dossier is actueel en relevant met onafhankelijke informatie. In het dossier treft u praktische en actuele informatie, tips en adviespunten t.o.v. aansprakelijkheid in en bij mantelzorg(ers).
http://www.aansprakelijkheidsverzekering.org/aansprakelijkheid-mantelzorgers/

GGZ Drenthe
GGZ Drenthe is een zorginstelling, die actief is in de geestelijke gezondheidszorg en in de ouderenzorg. GGZ Drenthe biedt een breed scala aan zorgdiensten. Dat omvat onder meer medisch-specialistische behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding, ondersteuning en activering.
De zorg wordt geleverd op een van de vele locaties van GGZ Drenthe, of – op indicatie – bij de patiënt thuis
http://www.ggzdrenthe.nl

www.survivalkid.nl
Survivalkid.nl is een besloten site voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar die een vader, moeder, broer of zus hebben met psychische problemen of een verslaving.

www.survivalkidxl.nl
Dit online steunpunt is voor jongeren tussen 12 en 24 jaar die een gezinslid hebben die mede door psychische problemen of een verslaving, iets strafbaars heeft gedaan.

Stichting MEE

MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen.
www.mee.nl

Stamm CMO
STAMM CMO is het kenniscentrum en adviesbureau voor de sociale sector in en buiten Drenthe. STAMM CMO is expert op het terrein van jeugdbeleid, maatschappelijke participatie, wonen, welzijn en zorg, emancipatie en diversiteit.
www.stamm.nl

Mantelzorger ben je niet alleen
Deze webkrant geeft informatie aan mantelzorgers en ex-mantelzorgers over alles wat met mantelzorg te maken heeft, of waardoor je als mantelzorger je zorgtaak kan verlichten of veraangenamen. Dit alles in de meest ruime zin, onafhankelijk van welke instelling of organisatie dan ook!
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl

Gezond24 - Mantelzorg
Gezond24.nl is de portal van de Nederlandse Publieke Omroep met video’s over ziekte, gezondheid en lifestyle. De site biedt betrouwbare informatie over gezond worden en gezond blijven en wordt gemaakt door de AVRO en NTR, die hiervoor samenwerken met een aantal grote organisaties in het gezondheidsveld, zoals StimulanSZ en het Trimbos-instituut. Hier vindt u onder andere filmpjes en uitzendingen over mantelzorg.
www.gezond24.nl/medische-encyclopedie/mantelzorg

Gemeenten
www.mantelzorgnoordenveld.nl
www.noordenveld.socialekaartnederland.nl
www.tynaarlo.nl
www.assen.nl
www.assen.socialekaartnederland.nl
www.cpmassen.nl
www.strokeserviceassen.nl

Professionaliteit in Welzijn
Professionaliteit in welzijn biedt met name een overzicht van lopende trajecten op het gebied van professionalisering. Zowel werkgevers als beroepskrachten in welzijn en maatschappelijke dienstverlening kunnen op de site terecht voor informatie. Het doel van de site is werkgevers en beroepskrachten een overzicht bieden in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van professionaliseren. De site geeft antwoord op vragen als: Hoe zorgt u ervoor dat beroepskrachten goed kunnen (blijven) inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied? Hoe kunt u zichzelf als professional verder versterken met de ervaringen van anderen? Wat is de relatie tussen professionalisering en de situatie op de arbeidsmarkt?
www.professionalisereninwelzijn.nl

Verlofregelingen
Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) heeft een kennisdossier gemaakt met betrouwbare en actuele informatie over verlofregelingen bij mantelzorg: ZIC Mantelzorgdossier: verlofregelingen binnen de mantelzorg. Het dossier bevat onder andere informatie over: